Realizované projekty     O mně     Kontakt    

Výrobky

Materiální kultura

Dobové technologie

Dobové zbraně

Táboření, reenactment

Fauna - zvířata

Blog

Vyhledávání

Přístupy

Kategorie: Mužské oblečení, Ozdoby

Náprsenky

NáprsenkyKosticové náprsenky jsou ozdoby hrudi, sestávající ze dvou až čtyř řad horizontalních pruhů z kostic navlečených na jelenicové řemínky a přichycené mezi proužky komerční hověziny nebo bizoní suroviny. Náprsenky mohly v předrezervačních dobách obsahovat cca 10-40 horizontálních řad, v rezervační době mnohem více.

Náprsenka s ornamentem z alpaky. Náprsenka. AMNH. Arapažský válečník Ostrý nos se čtyřřadou náprsenkou.

 

Náprsenky na jižních pláních

Původ kosticových náprsenek spadá do oblasti kmenů jižních plání, konkrétně je její původ připisován Komančům. Od nich se náprsenky rozšířily k ostatním jižanských kmenům, zejména k Apačům, Kiowům, Kiowa Apačům, Arapahům a Jižním šajenům.

Neexistují spolehlivé důkazy, že by byly náprsenky používány dříve, než v 2.polovině 19.století. Nejstarší dochovaná náprsenka pochází od Komančů a v roce 1867 ji získal doktor Edward Palmer. Sestává se z třiceti kostic vyrobených z mušle, ve dvou sloupcích po 15 řadách. Každá kostice je dlouhá 10cm. Jednotlivé řady jsou odděleny proužky komerční hověziny. Náprsenka je dále ozdobena ornamentem vyrobeným z alpaky, což je vidět i na jiných dobových náprsenkách z jižních plání.

Použití náprsenek na jižních pláních dokládají i ranné dobové fotografie z konce šedesátých a z počátku sedmdesátých let 19.století. Zdá se, že náprsenky se čtyřmi sloupci kratších kostic byly v tomto období a v této oblasti nejběžnější.

 

Dobové předrezervační fotografie z jižních plání

Arapahové na fotografii ze 60.tých let. Šajeni na fotografii z počátku 70.tých let. Chlapec z jižních plání s typickou 4řadou náprsenkou. Kiowský náčelník na fotografii z roku 1868. Kiowský náčelník Osamělý vlk na fotografii z roku 1868. Kiowský náčelník Bílý kůň na fotografii z roku 1868. Jižní šajeni na fotografii z roku 1868.

 

Fotky originálů z jižních plání

Originální náprsenka z jižních plání vyrobená z mušlových kostic.

 

Náprsenky na centrálních pláních

Od kmenů jižních plání byly náprsenky postupně přjímány severněji sídlícími kmeny, například Juty, Pónyji ale především Lakoty.

Na mnoha fotografiích Lakotů z rezervačního období je k vidění celá řada velkých a propracovaných náprsenek, což by mohlo vést k mylnému názoru, že původci náprsenek byli právě Lakotové. Ve skutečnosti tak tomu není, Lakotové náprsenky převzali od kmenů jižních plání.

Jistý typ ozdob, které by mohly být považovány za náprsenky, používali Lakotové již v 60.tých letech 19.století, jak je zřejmé z dobových fotografií z této doby. Je ale možné, že původ těchto ozdob je mnohem starší.Nejde však o klasické kosticové náprsenky, ale o ozdoby vyrobené z kelnatek.

Na počátku sedmdesátých let se u Lakotů začaly objevovat první náprsenky z mušlových kostic. Tyto první exempláře jsou velmi decentní, obsahují pouze cca 10-12 řad kostic ve dvou sloupcích. Ve srovnání z propracovanými náprsenkami z jižních plání ze stejné doby působí velmi skromně. První kosticové náprsenky se objevují mezi Lakoty souběžně se stále používanými náprsenkami z kelnatek.

Z poměrně hojného počtu přesně datovaných fotografií Lakotů ze 70.tých let je zřejmé, že kosticové náprsenky byly rok od roku větší a propracovanější a obsahovaly stále více kostic, zatímco náprsenky z kelnatek se vytrácely. Fotografie z roku 1877 již neukazují mezi lakoty žádné náprsenky z kelnatek a naopak poměrně propracované a dlouhé náprsenky z kostic.

Lakotský válečník Žádné maso na fotografii z roku 1872. Všimněte si jednoduchosti jeho náprsenky. Lakotský válečník Ztracená medicína na fotografii z roku 1872. Všimněte si jednoduchosti jeho náprsenky. Lakotský válečník Špinavá tvář na fotografii z roku 1872. Jeho náprsenka je vyrobena z kelnatek. Malý velký muž na fotografii z roku 1877. Rudý oblak na fotografii z roku 1880. Deset medvědů grizzly na fotografii z roku 1880. Náprsenky na fotografii Pónyů. Náprsenka z kelatek. Náprsenka z kostic. AMNH.

Rezervační náprsenky

Velmi dlouhé náprsenky, delší než čtyřicet řad se začaly objevovat zejména u Lakotů až v osmdesátých a devadesátých letech 19.století v souvislosti s výrobou a prodejem levných kostic z hovězích kostí.

Lakotský indián s dlouhou rezervační náprsenkou (80.tá nebo 90.tá léta) Lakotové. Velmi dlouhé a široké náprsenky jsou až rezervační záležitostí.(osmedesátátá nebo devadesátá léta).

 

Související články

Kostice

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.