Realizované projekty     O mně     Kontakt    

Výrobky

Materiální kultura

Dobové technologie

Dobové zbraně

Táboření, reenactment

Fauna - zvířata

Blog

Vyhledávání

Přístupy

Kategorie: Mužské oblečení, Ženské oblečení

Pláště na pláních

Pláště na pláníchPlášť byl v předrezervačních dobách na pláních základním kusem oblečení jak mužů, tak i žen.

Muži většinou chodili oblečení pouze v bederní roušce a mokasínách a když byla zima, oblékli si legíny a přehodili přes sebe bizoní plášť. Ženy nosili bizoní plášť přes jelenicové nebo kožené šaty.

Pláště byly většinou tak veliké, že se do nich mohl člověk celý zabalit. Nosily se tak, že páteř zvířete byla vodorovně. Pokud byla součástí pláště i hlava, nosila se většinou na pravé straně. Chlupaté pláště se nosily chlupem dovnitř. Indiáni, zabalení do pláště si jej většinou přidržovali rukama. Pokud ruce potřebovali použít k jiné činnosti, například ke sběru dřeva, přepásali si plášt kolem těla opaskem.

Lakotský válečník na kresbě Georga Catlina. Mandanský válečník na kresbě Karla Bodmera. Ponyjský válečník s bizoním plášťem přepásaným kolem pasu. Ruce pak zůstanou volné.

Plášť je v podstatě vydělaná bizoní, jelení nebo losí kůže. Bizoní kůže se používaly buď s chlupem, nebo bez chlupu, jelení a losí kůže vždy bez chlupu. V chladnějším počasí se použvíaly spíše chlupaté pláště, v teplejším počasí pak pláště bez chlupu.

Pláště jsou pravděpodobně prastarou záležitostí. První zmínka o bizoním plášti pochází od Coronada z roku 1540. Nejstarší dochovaný malovaný plášť z oblasti plání je mandanského původu a byl pravděpodobně vyroben někdy kolem roku 1800.

Některé pláště byly nezdobené, jiné byly bohatě zdobené. Zdobení spočívalo zejména v malbách barevnými hlinkami nebo v aplikaci ostnových a korálkových výšivek, nebo výšivek z ptačího brku.

Pónyjští válečníci na dobové fotografii. Lakotský náčelník na fotografii A.Gardnera z roku 1868 z Fort Laramie. Pónyjský chlapec na dobové fotografii oblečen do bizoního pláště.

Výroba

Pláště se vydělávaly mozkem, stejnou metodou jako u menších kůží. Nejkvalitnější pláště byly velmi tenké, ideálně se stejnou sílou řemene po celé ploše. Jelikož kůže velkých zvířat, jako jsou bizoni, losi nebo jeleni wapiti mají nestejnoměrně silnou kůží co do plochy, musela se každá kůže hodně vytenčit, což předpokládalo škrábání ostrou škrabkou za sucha. Nejvíce bylo nutné vytenčit oblast hrbu, krku, hřbetu a kýt, ideálně na sílu slabin. To byla fyzicky a časově velmi namáhavá práce.

Výroba bizoních plášťů - foto S.M.Morrow

Obchod

Vydělané bizoní, jelení nebo losí pláště byly vyhledávaným obchodním artiklem. Stejně jako třeba koně bylo možné považovat plášť za měřítko směnné hodnoty. Nejkvalitnější a nejvíce ceněné byly bizoní pláště vyrobené indiánkami kmene Vran. Některé pláště mohly mít vydělanou i hlavu zvířete, takové pak měly vyšší hodnotu, než pláště bez hlavy. Malované pláště nebo pláště zdobené výšivkou pak byly mnohem cennější, než ty bez výšívek. Za velmi kvalitní bizoní plášť bylo možné získat jednoho koně, běžně však bylo nutné za koně zaplatit dva až deset plášťů. Za zhruba deset bizoních plášťů bylo možné nakoupit pušku a munici.

Ženy z centrálních plání. Žena vlevo je oděna do bizoního pláště typu okraj a obdélník. Bizoní pláště byly ceněným a vyhladávaným obchodním artiklem a to jak bělochy tak i indiány.

Zdobení

Celkem je možné rozdělit zdobené pláště do několika kategorií:

Box and border (okraj a obdélník)

Jedná se o pláště zdobené abstraktními symboly. Jsou odrazem spirituálního, kosmologického a estetického cítění indiánských umělců a umělkyň. Tyto symboly jsou vyvedené většinou malbou pomocí barev z klihu a přírodních hlinek (později z komerčních barviv) a v některých případech i korálkovou výšivkou. Podstatu vzoru "okraj a obdélník" tvoří několik linií. Jedna linie vždy kopíruje okraj pláště, další linie tvoří obdélník, který je zpravidal umístěn excentricky na jedné plovině pláště. Obdélník pak může obsahovat několik dalších linií. Každá linie pak sestává z dalších, většinou geometrických tvarů a figur. Většina maleb je tvořena převážně červenou a černou barvou, méně častěji pak modrou, zelenou nebo žlutou.

Běžně se uvádí, že tento typ plášťů byl vyráběn a nošen výhradně ženami, ovšem existuje několik fotografií a obrázků, které dokazují, že v některých případech mohli tyto pláště nosit i muži. Pláště typu okraj a obdélník byly vyráběny převážně lakotskými ženami a v menší míře snad i některými sousedními kmeny.

Lakotská žena namalovaná Karlem Bodmerem v roce 1833. Na sobě má plášť typu okraj a obdélník. Bizoní plášť typu okraj a obdélník. Denver art museum. Bizoní plášť typu okraj a obdélník. Peabody museum.

Existují také různé variace těchto plášťů, kdy okraj zůstává zachován, ale místo obdélníků je do plochy pláště namalován symbol přesýpacích hodin, nebo jiný symbol. Tento typ plášťů byl rozšířen zejména na jižních pláních.

Péřový kruh

Pláště zdobené symbolem péřového kruhu jsou běžně uváděny jako mužské plášě, i když opět existují důkazy, že v některých případech je mohly nosit i ženy. Tyto pláště se vyznačují jedním nebo více kruhy (nejčastěji třemi) tvořenými kosočtverci, většinou přepůlenými, kdy každá půlka kosočtverce je vyvedena ve vzájemně konstrastních barvách. Kosočtverce symbolizují orlí pera a kruh z per symbolizuje válečnou čelenku. Podle jiných teorií symboluzje péřový kruh slunce. Některé pláště s péřovými kruhy mohou být doplněny dalšími malbami, například linií okrajů (jako u box and border), piktogramy nebo jinými symboly. Tyto pláště se vyskytovaly především na centrálních a severních pláních.

Bizoní plášť zdobený symbolem péřového kruhu - NMAI Bizoní plášť zdobený symboly péřového kruhu - Field museum Bizoní plášť zdobený symboly péřového kruhu - Peabody museum

Piktografické pláště

Mezi nejdramatičtější pláště patří ty s figurálními motivy. Vě většině případů jde o kresby válečných výjevů, nejčastěji hrdinských činů majitele, jako je zabití nepřítele, či započátání úderu. Výsada nosit plášť s válečnými výjevy připadala pouze význačným mužům, kteří vykonali mnoho odvážných hrdinských skutků, které si mohli na plášť zaznamenat.

Piktografické malby většinou neaplikovali bojovníci sami, ale najali si na to nějakého umělce ze svého kmene, který byl v kreslení piktogramů zběhlý a který za úplatu nakreslil tu či onu scénu. Postavy (nejčastěji lidé a koně) a situace jsou vždy vyvedeny dvojrozměrně, zjednodušeně a částečně symbolicky. Kvalita a detailnost pikrografických kreseb mohla značně kolísat, v závislosti na kmeni, době a na umělci.

Některé pláště nemusely nést nutně výjevy z bitev, ale také z lovu (například bizonů) nebo mohly zaznamenávat sled významných událostí, které se odehrály v kmeni (něco jako primitivní kronika).

Piktografický plášť - Christies auction Piktografický plášť s vyšívaným pásem - Ledermuseum Offenbach Detail piktografického plášťe - Ledermuseum Offenbach

Pláště s výšivkou

-Některé pláště mohly být zdobené výšivkou. Nejčastěji šlo o pásy vyšívané korálky, ursoními ostny nebo ptačími brky. Původním účelem vyšívaných pásů bylo překrýt šev, který se na některých pláštích vyskytoval v oblasti, kde mělo zvíře páteř. Některé kůže se totiž během stahování rozřízly na půl (podél páteře), protože tak bylo stahování jednodušší a dvě půlky pláště se také snáze činily než celý plášť. Po vyčinění se půlky zase sešily k sobě. Vzniklý šev se pak mohl překrýt právě vyšívaným pásem.

Nejstarší pásy byly vyšité ursoními ostny nebo ptačími brky a často šlo jenom o jednu jednoduchou linku. Pozdější pásy mohly být vyvedené korálkovou výšivkou, nebo kombinací korálků či ostnů. Pásy mohly být obdélníkové, nebo mohly být kombinací několika rozet oddělených obdélníkovými plochami. Technika provedení pásů a jejich estetická a symbolická stránka se mohla značně lišit co do kmene a doby vzniku a také co do fortelu a zkušeností té či oné umělkyně.

Některé pláště mohly kombinovat zdobení výšivkou a malbou (piktogramy, či abstraktní symboly).

Curley z kmene Vran s bizoním pláštěm zdobeným transmontánním pásem. Bizoní plášť který patřil Bílé labuti z kmene Vran. Později jej získal Curley - zvěd G.A.Custera na Little Bighornu. Bizoní plášť s pásem vyšitým ursoními ostny. NMAI.

Další možností byly pláště s vyšitými vodorovnými linkami. Existuji dva druhy těchto plášťů, vyšité korálky a ursoními ostny.

Linky z ursoních ostnů na pláště vyšívaly převážně lakotské ženy. Linky byly velmi tenké a byly poměrně blízko sebe. Na takovém plášti mohlo byt vyšito i třicet nebo více úzkých, vodorovných pruhů. Všechny pruhy byly většinou stejné a střídaly se na nich alternativně barevná pole v přesně stanovených vzdálenostech. Takové pruhy symbolizovaly bizoní stezky.

Lakotský plášť vyšitý tenkými quillovými proužky Janktonajský válečník Šílený medvěd grizlly s vyšívaným lakotským pláštěm s tenkými ostnovými pruhy

Pláště s tenkými pruhy vyšitými korálky seed beads zase vyšívaly vraní indiánky. Údajně se jedná o svatební pláště. I zde jsou všechny pruhy stejné, sestávající s barevných panelů, kde se vzor neustále opakuje.

Svatební plášť kmene Vran. Museum of Plains Indians Browning Montana.

Výše uvedené typy plášťů nejsou jediné možné, pouze nejběžnější. Existuje celá řada plášťů, jejichž zdobení je čistě individuální.

Zajímavosti

Většina dobových plášťů má po svém obvodě ponechané dírky, které vznikly napnutím kůže do rámu nebo přitlučením kolíky k zemi.
Průměrný bizoní plášť činěný mozkem váží cca 4-6kg, zatímco plášť činěný chemicky váží asi dvoj až trojnásobek. To je způsobeno mnohem silnějším řemenem u chemicky činěného pláště a navíc použitou činící směsí (většinou nějaký olej), který zůstane ve velkém objemu v kůži, čímž dramaticky zvýší její hmotnost.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.