Zdroj: http://www.indiani.cz/clanky/index.php?a=dobove-indianske-stahovani-zvere  •  Vydáno: 15.9.2012 9:59  •  Autor: Lukáš Navrátil

Dobové indiánské stahování zvěře

Dobové indiánské stahování zvěřeV bizoních dobách stahovali indiáni kůže ze zvířat jinak, než jak je to dnes běžné mezi bílými myslivci, lovci, či řezníky v Evropě a USA.

Rozdíl se projeví především ve výsledném tvaru stažené kůže. Z tohoto hlediska je indiánský způsob lepší a kvalitnější, protože produkuje vhodnější, kompaktnější tvar, víceméně hranatý, čtvercový, nebo obdélníkový nebo lichobězníkový.

"Bělošský" způsob stahování produkuje tvar s více výstupky a prohlubněmi. Rozdíl je patrný zejmnéna u bočních hran kůže.

Vlevo je bělošsky stažená bizoní kůže. Vpravo je indiánský dobový bizoní plášť. Vlevo je bělošsky stažená bizoní kůže. Vpravo je indiánský dobový bizoní plášť.

Bělošský způsob stahování je jednoduchý a intuitivní a víceméně se sám nabízí. Kdyby člověk stahoval kůži poprvé v žívotě, dělal by to pravděpodobně tak, jak to dělá většina myslivců, či řezníků. Tedy oddělí nohy u kloubů a hlavu a pak povede řez prostředkem břicha.

Potud se tento způsob od indiánského neliší. Rozdíl spočívá ve stahování oblasti nohou. Zatímco bělošský způsob vede řez u předních i zadních nohou po vnitřní straně nohy, indiáni vedli řez u předních nohou vepředu a u zadních nohou vzadu.

Nejlépe je vedení řezů vidět z přiloženho obrázku, stejně jako výsledný tvar kůže.

Zelená barva vyznačuje společné vedení řezu obou metod. Modrá je řez vedený indiány - červená pak bělochy. Indiánský způsob vedení stahovacích řezů.

Rozdíl je patrný zejména na boční linii kůže a v oblasti předních nohou. Zatímco u indiánského způsobu jsou boční linie téměř rovné a přední nohy směřují spíše dopředu, u bělošského jsou boční linie vlnité s výraznými prohlubněmi za předními běhy a s předníma nohama směřujícími spíše do stran.

Vlevo je bělošsky stažená kůže. Vpravo dobovým indiánským způsobem.

U indiánského způsobu vzniká klín mezi předníma nohama a zadní částí krku. V případě, že šlo o bizoní, losí či jelení kůži určenou na plášť, byl tento klín sešit šlachou, jinými slovy byly přední běhy přišity ke krku, čímž dojde k ještě větší kompaktizaci kůže (pláště).

Prakticky všechny dobové pláňové pláště mají naprosto patrné tyto švy.

Bizoní kůže stažená indiánským způsobem vypnutá do rámu. Sešití krku a přední nohy je patrné. Originální bizoní plášť patřící lakotskému náčelníkovi Zabíjí orla. Švy mezi krkem a předními běhy jsou vyznačené šipkami.

Dobový indiánský způsob stahování, který se zdá být rozšířeným a zcela samozřejmým minimálně na celé oblastí Plání, je sofistikovaný a byl vyvinut s důrazem na praktičnost i estetiku, zejména u bizoních plášťů, které tvořily základ oblečení indiánů plání.

Indiánský způsob stahování vyžaduje více zkušeností, praxe, cviku i přemýšlení, než dnes běžný způsob bělošský. Ten je jednodušší a asi i rychlejší, navíc dnes nejsou bizoní pláště ani nezbytným kusem oblečení, ani uměleckým dílem, takže jejich dokonalý tvar dnes nikdo nevyžaduje.

Nádherný dobový bizoní plášť. Snad lakotský. Typicky indiánský způsob zpracování. Švy mezi krkem a nohama jsou viditelné. Originální bizoní plášť. Typicky indiánský způsob zpracování. Švy mezi krkem a nohama jsou viditelné. Originální bizoní plášť.  Typicky indiánský způsob zpracování. Švy mezi krkem a nohama jsou viditelné.