Zdroj: http://www.indiani.cz/clanky/index.php?a=mazani-pri-cernoprache-strelbe  •  Vydáno: 15.9.2012 10:48  •  Autor: Lukáš Navrátil

Mazání při černopraché střelbě

Mazání při černopraché střelběStřelba černým prachem se vyznačuje (kromě kouře a sirnatého zápachu) zejména silným zanášením hlavně zbytky spalin. Tyto spaliny se "napékají" do vývrtu hlavně, zanáší jej a znečišťují. To má za následek znesnadnění nabíjení (u předovek), snižování přesnosti střelby (zhoršení vedení střely zanesenými drážkami) a v neposlední řadě zvyšování rizika koroze vývrtu.

V krajním případě může dojít až k znefunkčnění či znehodnocení zbraně (uvíznutá kulka v polovině hlavně a snaha ji odtud vystřelit).

Zanášení vývrtu černým prachem může být do velké míry kompenzováno vhodným mazáním. Říká se, že "střleba černým prachem je především o mazání". Ideálně o "kvalitním mazání".

Funkce mazání

Mazání plní při černopraché střelbě tyto úkoly:

  1. -Zanechává spaliny vláčné - mazání se mísí s hořícím prachem a lubrikuje spaliny v hlavni. Ty po výstřelu zůstávají vláčné a mazlavé, místo toho, aby byly pevné a připečené k vývrtu
  2. -Snižuje tření mezi střelou a vývrtem
  3. -U předovek usnadňuje nabíjení (střela snáze klouže do hlavně)

Aplikace mazání

Mazání se aplikuje podle druhu zbraně. Může být ve formě flastrů, plstěných ucpávek, jako mazání v drážkách střely, jako součást papírové cartridge a nebo jako součást jednotného náboje (tzv. mazací koláček).

Složení mazání

Ve všech případech se mazadlo skládá ze dvou hlavních ingrediencí, z lubrikantu a nosiče.

Lubrikant je mazlavá látka, nejčastěji forma rostlinného nebo živočišného tuku. Samy lubrikanty jsou většinou velmi řídké, či dokonce tekuté, proto jsou zpevňovány nosičem. Nosiče zpevňují lubrikant, ale nesnižují jeho lubrikační schopnost. Jako nosič se nejčastěji používá včelí vosk nebo parafín.

Mezi nejoblíbenější dobové lubrikanty patřilo medvědí sádlo a velrybí olej. Také se používal hovězí nebo skopový lůj. Jelikož medvědí sádlo a velrybí olej se dnes nedají sehnat, používá se hlavně lůj. V některých případech i vepřové sádlo nebo pak olivový olej. Někteří střelci dnes používají pokrmový tuk, něco jako například Hera.

Jako nosič se na americkém západě používal ponejvíce čistý včelí vosk, stejně jako dnes.

Dobové i dnešní recepty se vzájemně liší, vždy se však jedná o kombinaci nosiče a lubrikantu. Zdá se, že existuje tolik receptur, kolik existuje střelců. Nedá se říci, že je nějaký recept lepší než jiný, vždy zálaží, co komu vyhovuje a funguje. Mazání je třeba vyzkoušet a nebát se trochu experimentovat.

Recepty

Pro úplné začátečníky doporučuji začít s nejjednodušším receptem:

-včelí vosk a hovězí či skopový lůj v poměru 1:1 nebo
-včelí vosk a olivový olej v poměru 1:1

Poměr měřte na základě hmotnosti.

Dobové recepty

A zde uvádím některé dochované dobové receptury na mazání:

- 1 díl včelího vosku, 3 díly loje (U.S.Army 1855)
- 8 dílů včlího vosku, 1 díl loje (U.S.Army 1861)
- 8 dílů vosku z vřesny voskonosnné, 1 díl grafitu (U.S.Army 1873)
- japonský vosk (U.S.Army 1880)
- 1 díl včelího vosku, 2 díly velrybího oleje (Sharps Rifle Co., 1878)
- 1 díl včelího vosku, 3 díly loje (Massachusetts Arms Co. (Maynard rifle), 1890)
- 1 díl včelího vosku, 4 díly loje (Marlin Firearms Co., 1891)
- lůj (Smith and Wesson, 1891)

Škvaření loje

Hovězí nebo skopový lůj jsou osvědčené lubrikanty, je ale třeba je nejdříve vyškvařit. Sehnat jej můžete třeba na jatkách. Rozřežte lůj na co nejmenší kousky. Do hrnce nalejte asi 1cm vody a zahřívejte. Přidejte kostky loje a pomalu ohřívejte. Za čas začně lůj pouštět mastnotu. Voda se za nějakou dobu vypaří a v hrnci bude přibývat tuku. Zahřívejte velmi pomalu a na mírném plameni. Nespěchejte. Stále míchejte. Po čase bude stále přibývat tuku a ubývat pevné hmoty, která se začně přeměňovat na škvarky. Toto škvaření může trvat i hodinu či více.

Pak by měl být hrnec plný tuku s několika pevnými škvarky. Tuk nesmíte přepálit. Když už uvidíte, že škvarky nepouštějí žádný tuk, můžete tuk slít do připravené nádoby, nechat vychladnout a uskladnit v ledničce.

Výroba mazadla

V hrnečku, který dáte do horké vody (ne přímo na hořáku) rozpusťte včelí vosk v potřebném množství a do něj přidejte patřičné množství lubrikantu (lůj nebo olivový olej). Obojí zamíchejte vařečkou. Nechte pomalu vychladnout. Mazání je ideální skladovat v ledničce, aby nedocházelo ke žluknutí lubrikantu.

V případě, že se vám zdá mazání příliš tuhé, můžete ho změkkčit přidáním většího množství lubrikantu. Naopak, pokud je příliš řídké, můžete jej zahustit přidáním včelího vosku.

Komerční mazadla

Na trhu existuje také celá řada komerčního mazání, většinou jsou ale mnohem dražší, než ty vyrobené podomácku. Mezi nejznámější patří SPG lube, Wanderlube nebo Bore Butter.