Zdroj: http://www.indiani.cz/clanky/index.php?a=kuze-z-ovce-tlustorohe  •  Vydáno: 10.4.2013 17:23  •  Autor: Lukáš Navrátil

Ovce tlustorohá

Ovce tlustoroháPro indiány, zejména pro kmeny žijící v blízkosti Skalnatých hor byla a je ovce tlustorohá velmi důležitým a obdivovaným zvířetem. Zejména kmen Vran a také horský kmen Šošonů měl k ovcím tlustorohým velmi pozitivní vztah. U těchto kmenů existuje dodnes celá řada legend, příběhů a proroctví, které se týkají právě ovce tlustorohé.

Především ale vešlo toto krásné zvíře ve známost proto, že jeho kůže byly považovány mezi indiány plání za exluzívní materiál, který se výborně hodí na výrobu ženských šatů a mužských válečných košil.

To mělo několik důvodů. Zejména jde o kůži poměrně velikou (větší než jelenec nebo vidloroh), velmi tenkou a stějně silnou po celé ploše kůže. Kůži dodával na exkluzivitě i fakt, že ji bylo těžké sehnat. Ovce tlustorohá žije většinou pouze ve špatně přístupných, rozervaných horských oblastech. Pro indiány proto bylo obtížné ji vyhledat a ulovit, často museli vážit dlouhou cestu do hor.

Ovce tlustorohá má hnědou až šedou srst s oblastí bílých chlupů na zadku a zadních nohou. Srst na ocase je bílá s kosočtvercem hnědých chlupů. Velmi oblíbený byl způsob zpracování kůže tak, že se chlupy oškrábaly, ale bílý proužek chlupů na okraji se ponechal intaktní, včetně ocasu, v některých případě i včetně zadních běhů a chlupů na nich. Neoškrábané chlupy se pak vyjímaly na samotném oblečení jako atraktívní dekorace.

Beran ovce tlustorohé s typicky bílým zabarvením na zadní části těla.

Nejčastěji tyto kůže používaly kmeny, které obývaly oblasti v blízkosti Skalistých hor, jako například Vrány, Šošoni nebo kmeny z Plateau. Obchodem se však vydělané kůže mohly šířit dále ke kmenům, které obývaly oblasti od Skalistých hor vzdálené.

Mandanský náčelník Čtyři medvědi na kresbě Karla Bodmera. Jeho halena je vyrobena z kůže ovce tlustorohé s ponechanými proužky chlupů na spodním okraji. Arikarské ženské šaty z ovce tlustorohé s ponechanými chlupy a intaktním ocasem.

Válečné haleny z tlustorohých ovcí

Halena vyrobená z kůží tlustorohé ovce patří k tomu nejluxusnějšímu, co si mohl význačný bojovník dovolit. Na výrobu takové haleny jsou potřeba dvě celé vydělané kůže. Ze spodní (zadní) části kůže se vyrobí přední a zadní díl, z předních nohou, krku a z oblasti kohoutku se vyrobí rukávy. Pokud zůstane na kůži zachován proužek srsti, ocas a neporušené nohy, je efekt na haleně ještě znásoben. Takovéto haleny na sobě měli ti největší fešáci, kteří většinou stáli na společenské kmenové hierarchii nejvýše. Haleny z ovce tlustorohé bývaly velmi dlouhé, nohy někdy mohly sahat až na zem.

Arapažská halena z ovce tlustorohé. 2.polovina 19.století. Šajenská halena z tlustorohé ovce. Polovina 19.století. Náčelník Černonožců Orlí žebro na kresbě Gaerga Catlina. Halena je z ovce tlustorohé s ponechaným okrajem srsti. Náčelník Mandanů Čtyři medvědi na kresbě Gaerga Catlina. Jeho halena je z ovce tlustorohé s ponechaným okrajem srsti.

Šaty z tlustorohých ovcí

Ženské šaty vyrobené z ovce tlustorohé platily ve své době (1.polovina 19.století) mezi indiánkami za veliký luxus. Každá indiánská žena po nich skrytě toužila. K výrobě takových šatů je třeba dvou velikých kůží. Na rozdíl od haleny jsou kůže situovány tak, že část, kde mělo zvíře zadek směřuje nahoru a krk zvířete dolů k zemi. Kůže se přiložily k sobě tak, že masová strana směřovala ven. Zadní část kůže, tedy oblast zadku a ocasu se pak přeložila tak, aby byla lícovou stranou ven. Obě kůže se pak sešily. Ve většině případů se proužek srsti na krajích a na ocase ponechal intaktní. Ocásek zvířete tak spočíval ženě mezi prsy a linie chlupů se táhly do obou stran. Zejména malíř George Catlin namaloval spoustu žen právě s tímto modelem šatů.

Arikarské šaty z 1.poloviny 19.století. Pópnyjské šaty z 1.poloviny 19.století. Utažské šaty z 1.poloviny 19.století. Mandanská dívka jménem Máta v typickýc šatech z ovce tlustorohé. Kresba G.Catlin. Indiánská žena v typickýc šatech z ovce tlustorohé. Kresba G.Catlin. Indiánská žena v typickýc šatech z ovce tlustorohé. Kresba G.Catlin. Indiánská žena v typickýc šatech z ovce tlustorohé. Kresba G.Catlin.

Decimace a revitalizace populace tlustorohých ovcí

V první polovině 19.století bylo oblečení z tlustorohé ovce u indiánů mnohem častější, než v pozdějším období, kdy téměř zmizelo ze scény. Důvodem byla především imigrace bilých osadníků, která významným způsobem zredukovala populaci ovcí tlustorohých. S úbytkem těchto zvířat zmizely i indiánské oděvy z jejich kůží, stejně jako zvyk zanechávat na usních dekoratnívní proužky neoškrábané srsti. Také víceméně zaniklo řemeslo výroby rohových luků, které se vyráběly právě z rohů ovce tlustorohé.

Odhaduje se, že na počátku 19.století žila na území Severní Ameriky souvislá populace asi jednoho a půl až dvou milionů ovcí tlustorohých, přičemž indiánský lov byl tak sporadický, že neměl na stav populace žádný vliv. Díky důsledkům masívní bělošké imigrace, zejména po roce 1850, však došlo k tak drastickému snížení populace ovcí tlustorohých, že na počátku 20.století byla jejich populace v USA odhadnuta na pouhých několik tisíc kusů, přežívajících na ojedinělých ostrůvcích výskytu. Ve státech Washington, Oregon, Texas, v Severní a Jižní Dakotě, v Nebrasce a v části Mexika byla ovce tlustorohá zcela vyhubena.

Hlavní příčinou bylo intenzívní farmaření a tím pádem zmenšení životního prostoru ovcí tlustorohých, přenos nemocí z domácích ovcí a v neposlední řadě i intenzívní bělošsský lov těchto zvířat, jak pro sport, tak i pro maso.

Dramatické snížení stavu ovcí tlustorohých na zlomek původního stavu v první polovině 20.století zalarmoval ochránce přírody. Soustředěni do několika organizací, z nichž nejvýznamější byli skauti (boy scouts) rozběhli projekty, zaměřené na revitalizaci populace ovce tlustorohé a jejího přirozeného přírodního prostředí. Výsledkem byla výrazná regulace lovu těchto zvířat a také bylo založeno několik přírodních parků, kde by mohly ovce nerušeně žít.

V současné době se počet ovcí tlustorohých na území USA odhaduje na 70.000 kusů. Jejich lov je výrazně omezen a regulován. Na odlov každého kusu vydávají úřady speciální povolení, kterých připadá na území USA každý rok pouze několik desítek. Sehnat kůži z ovce tlustorohé je tak velmi těžké. Cena nevydělané kůže se pohybuje kolem 400,- USD (cca 8 tisíc korun). Cena kůže vydělané mozkem, včetně nohou a s ponechanými chlupy na okrajích se pohybuje kolem cca 1000,- USD za kůži (cca 20 ticíc korun). Každý rok je možné sehnat jen několik málo takových kůží.

Ovce tlustorohá ve svém přirozeném prostředí.

Popis

Ovce tlustorohá (Ovis canadensis) je pojemenovaná po svých velkých, zakřivených rozích . Do Ameriky se rozšířila ze Sibiře, přes Beringovu úžinu.

Samci váží průměrně 58–143 kg, měří cca 100cm v kohoutku a 180-200cm od nosu k ocasu. Mají obrovské, těžké a zahnuté rohy, které mohou dosahovat až 14kg hmotnosti. Samice jsou menší a jejich rohy jsou lehčí, kratší a méně zakřivené. V severnějších částech USA se ovce vyskytují zejména v oblastech Skalistých hor, v jižních částech pak v teplých pouštích. Živí se v létě travinami, v zimě pak okusem stromků něbo keřů. Velmi dobře se umí pohybovat v nepřístupném horském terénu. Loví je zejména pumy, medvědi a vlci, jehňata pak i orli, rysi nebo kojoti.

Ovce tlustorohé žijí ve velkých stádech. Samci, stejně jako samice se snaží mezi sebou vytvořit společenskou hierarchii, čehož je nezřídkad dosahováno bojem. Zejména v období říje spolu samci soupeří tak, že do sebe narážejí rohy velkou silou. Na základě stanovené hieararchie pak závisí, kteří samci budou mít přístup k páření s říjnými ovcemi. Vrchol říje většinou připadá na období listopadu.

Gravidita ovcí trvá 6 měsíců. V květnu rodí ovce jedno, někdy dvě jehňata. K porodu se ovce zpravidla uchyluje do vyšších horských oblastí, kde je nižší riziko predace. Jehňata jsou během několika hodin po porodu schopná chodit. Laktace trvá cca 4-6 měsiců. Průměrná délka života ovcí tlustorohých se pohybuje od 9 do 14 let života.

Ovce tlustorohá - samice. Ovce tlustorohá - beran s ovcí.

Životní prostředí

Ovce tlustorohá je velmi citlivá na přítomnost lidského osídlení či lidských zásahů do přírody, proto je její přítomnost považována za indikátor čistého a zdravého životního prostředí.