Originální lžíce z bizoního rohu ozdobená ursoními ostny a kopýtky.

Výroba indiánské lžíce z rohu – fotonávod

Originální lžíce z bizoního rohu ozdobená ursoními ostny a kopýtky. Výroba indiánské lžíce z rohu je jednoduchá. Takové lžíce se používaly po celé oblasti plání.

Originální brogany z 19.století.

Brogany – dobové, bytelné boty

Brogany jsou jednoduché, robustní, pevné a trvanlivé kotníkové boty, používané zejména v Americe jak armádou, tak i dělnickou třídou, a to od období Americké revoluce

Horal-trapper či mountainman na vysoce realistickém obraze současného autora.

Horalé – trappeři

Horalé (také trappeři) byli lovci bobřích kožešin v severozápadní oblasti Skalistých hor. Jejich éra trvala krátce, někdy mezi léty 1820-1840. Jejich život byl bídný a strastiplný, ale také svobodný a dobrodružný. Článek rozebírá jednotlivé aspekty života trapperů a obsahuje mnoho dobových i současných obrazů a fotografií.

 Hromada tisíců bizoních lebek. Surovina pro průmyslové využití.

Americký bizon – bělošská predace

Na konci 19. století byl americký bizon na Velkých pláních téměř vyhuben. Příčinou byla potřeba půdy pro přistěhovalce z Evropy, komerční a politický lov, železniční lobby, stejně jako potřeba pacifikace indiánských kmenů. Nakonec byl ale bizon před vyhubením zachráněn. Dnes jsou bizoni chování především na soukromých farmách, zejména pro maso.

Lov bizonů z koňského hřbetu.

Americký bizon – indiánská predace

První lidé vstoupili na Aljašku asi před 13000-12500 lety. Důvodem bylo vyhynutí megafauny na konci doby ledové, zejména obrovského medvěda Arctodus a dalších predátorů (lvi,

Stíhlové udidlo s uzdou lakotských indiánů.

Uzdy indiánů plání v 19.století

Uzdy používané indiány na Pláních v 19.století se dají rozdělit na tyto kategorie: 1) Uzdy neindiánského původu 2) Indiánské uzdy 3) Kombinace předchozích variant 1)

Appaloosa, speciální plemeno koní vyšlechtěné indiány kmene Propíchnutých nosů.

Koně indiánů Velkých plání – původ, rozšíření, význam

Koně byli hlavní příčinou vzniku kočových jezdeckých kultur indiánů Velkých plání v 17.až 19.století. Z Evropy je do Ameriky přivezli Španělé. Článek popisuje postup rozšíření koní na pláních, stejně jako význam, který měli pro zde žijící indiány. Koně se pro indiány stali především zdrojem obživy i bohatství.

Mozkem činěná kůže s nohama

Nedávno se mi podařilo vydělat kůži komplet s nohama. Považuji to za krok směrem k braintanningu vyšší úrovně. Kůže je škrábaná za mokra. Obecně se