Menu
Košík je prázdný.
Lov bizonů z koňského hřbetu.

Americký bizon – indiánská predace

První lidé vstoupili na Aljašku asi před 13000-12500 lety. Důvodem bylo vyhynutí megafauny na konci doby ledové, zejména obrovského medvěda Arctodus a dalších predátorů (lvi,

Stíhlové udidlo s uzdou lakotských indiánů.

Uzdy indiánů plání v 19. století

Většina indiánů používala při jízdě na koni bělošské uzdy (španělské, mexické a později americké), které se k indiánům dostaly společně s koňmi. Často si je dozdobovali dle svého vkusu pomocí korálků, ursoních ostnů, řetízků nebo stříbrných či alpakových šperků. V ojedinělých případech používali indiáni i vlastní primitivní uzdy vyrobené z provazů.

Appaloosa, speciální plemeno koní vyšlechtěné indiány kmene Propíchnutých nosů.

Koně indiánů Velkých plání – původ, rozšíření, význam

Koně byli hlavní příčinou vzniku kočových jezdeckých kultur indiánů Velkých plání v 17.až 19.století. Z Evropy je do Ameriky přivezli Španělé. Článek popisuje postup rozšíření koní na pláních, stejně jako význam, který měli pro zde žijící indiány. Koně se pro indiány stali především zdrojem obživy i bohatství.

Mozkem činěná kůže s nohama

Některé originální válečné haleny (hlavně ze starší doby) jsou vyrobené z kůží vysoké zvěře, obsahující převážnou část zadních běhů, někdy i s paspárky. Takové haleny jsou velice atraktivní. Vydělat však kůži i s velkou částí zadních běhů je obtížné. Vůbec nejobtížnější je však vůbec v našich podmínkách sehnat kůži s celými zadními běhy nebo jejich větší částí.

Košile která patřila náčelníku Josephovi byla vydražena na aukci za 877.500 amerických dolarů

Válečná halena náčelníka Josepha vydražena v aukci za rekordní cenu

V roce 2012 se v americké aukci objevila válečná halena, která prokazatelně patřila náčelníkovi Porpíchnutých nosů Josephovi, který se v roce 1877 proslavil hrdinným obranným bojem proti ohromné přesile Americké armády, když se se svými lidmi pokoušel uprchnout do Kanady. Halena byla vydražena za rekordní cenu.

Jakou použít kůži?

To je častá otázka mnohých začínajících i pokročilých výrobců indiánských výrobků či replik. Možností je více. Pojďme se na ně podívat blíže. Jak to dělali

Transmontánní toulec Vrány.

Transmontánní styl u Vran – mocný prostředek národní identifikace

Vraní indiáni patřili k málo početným kmenům na Velkých pláních. Měli však velice rozsáhlá loviště bohatá na zvěř a k tomu byli skvělými válečníky s velkými obchodními ambicemi a ohromným materiálním bohatstvím. Vrány byly také vždy přátelské k bělochům. Obklopeni početnými a silnými nepřáteli se museli neustále bránit jejich útokům. Postupem času si Vrány vytvořily i svébytný styl oblečení i dalších výrobků, kterému se říká “transmontánní styl” a který je odlišoval od ostatních indiánů Velkých plání. Transmontánní styl patří k tomu nejkrásnějšímu a nejoriginálnějšímu, co lze na pláních nalézt, proto se Vrány staly, dalo by se říci, jistými průkopníky módy.