Dobové nákrčníky z kelnatek

Print Friendly, PDF & Email

Hobbysté

Nákrčníky z kostěných kostic jsou stále masívně rozšířené u českých i zahraničních indiánských nebo dokonce i trapperských hobbystů, kteří se snaží dělat předrezervační dobu. Většinou je to z neznalosti a nevědomosti, protože lidé obecně nechtějí ztrácet čas hloubkovým studiem dobových reálií a raději sáhnou po něčem, co je rychle dostupné a udělá to patřičný efekt. Z historického hlediska jde však o hrubou nepřesnost, jelikož takové nákrčníky se mezi indiány rozšířily teprve až na konci devatenáctého, spíše však až na počátku dvacátého století, tedy hluboko v rezervačním období.

Nákrčník z kostic. Mezi indiánskými i trapperskými hobbysty jsou takové masově rozšířené, jelikož jsou snadno dostupné, ovšem neodpovídají dobovým originálům. Podobné se mezi indiány rozšířily až během 20. století.
Nákrčník z kostic. Mezi indiánskými i trapperskými hobbysty jsou takové masově rozšířené, jelikož jsou snadno dostupné, ovšem neodpovídají dobovým originálům. Podobné se mezi indiány rozšířily až během 20. století.
Nákrčník z kelnatek, pravděpodobně velmi kvalitní replika. Přesně takové používali Lakotové, Arapahové a Šajeni v posledních dekádách bizoních dob.
Nákrčník z kelnatek, pravděpodobně velmi kvalitní replika. Přesně takové používali Lakotové, Arapahové a Šajeni v posledních dekádách bizoních dob.

Nákrčníky v bizoních dobách

V bizoních dobách existovaly různé typy nákrčníků, my se dnes zaměříme na nákrčníky vyrobené z kelnatek. Ve velké míře je používaly kmeny Lakotů, Šajenů a Arapahů. Zajímavé je, že tyto nákrčníky používali shodně jak muži, tak i ženy.

Lakotská žena. Její nákrčník i náušnice jsou vyrobeny z kelnatek. Jedná se o ozdobu, ale současně i vyjádření bohatství a prestiže, jelikož takové ozdoby byly velice nákladné.
Lakotská žena. Její nákrčník i náušnice jsou vyrobeny z kelnatek. Jedná se o ozdobu, ale současně i vyjádření bohatství a prestiže, jelikož takové ozdoby byly velice nákladné.
Malý velký muž z kmene Oglalských Lakotů s nákrčníkem z kelnatek na dobové fotografii.

Vývoj

Kelnatkové nákrčníky se zřejmě vyvinuly z náhrdelníků z kelnatek, které v 1. polovině 19. století používali hojně jak muži, tak i ženy, a to ve velkém množství. Je to vidět na dobových obrazech od A. J. Milera, George Catlina, Karla Bodmera a dalších.

Na jednom obraze od A. J. Millera jsem objevil něco, co by mohl být určitý prototyp kelnatkového nákrčníku. Další materiály pocházejí z dobových fotografií Šajenů, Lakotů a Arapahů ze 60. 70. a 80. let 19. století, kterých je poměrně velké množství a většinou zobrazují poměrně standardizovaný nákrčník s pevně danou architekturou. Z tohoto období existuje i několik dochovaných originálů, i když část z nich je ve špatném stavu.

Předobraz kelnatkového nákrčníku na obraze A. J. Millera z roku 1838.
Železný černý pták, Jakntonský Sú, na dobové fotografii z roku 1867.

Kmenový původ

Kmenový původ kelnatkových nákrčníků je nejasný, snad mohou být jeho původci Súové, protože se u nich objevuje na fotografiích nejčastěji.

Bodající - Oglalský Lakota na fotografii Alexandra Gardnera z roku 1872.
Bodající - Oglalský Lakota na fotografii Alexandra Gardnera z roku 1872.
Vyjící vlk - Jižní šajen na dobové fotografii.
Manželka Skvrnitého ohonu, náčelníka bruléských Lakotů na fotografii A. Gardnera z roku 1872.
Manželka Skvrnitého ohonu, náčelníka bruléských Lakotů na fotografii A. Gardnera z roku 1872.

Popis

Kelnatkové nákrčníky sestávají z několika oddílů (cca 8-12) kelnatek navlečených na niti nebo šlaše, vzájemně oddělených proužkem surové kůže nebo komerční hověziny, velmi zřídka i obyčejné vydělané jelenice. Každý oddíl sestává z cca deseti nebo i více „pater“. Nákrčník se zavazoval vzadu řemínkem a byl zpravidla tak široký, že zakrýval téměř celý krk. V některých případech mohly být ozdobeny oddělující proužky kůže mosaznými cvoky, které zvyšovaly krásu a atraktivitu nákrčníku.

Originální nákrčník vyrobený z kelnatek. V šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století byly takové nákrčníky pro Lakoty, Šajeny a Arapahy velmi typické. Muzeum NMNH.
Originální nákrčník vyrobený z kelnatek. V šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století byly takové nákrčníky pro Lakoty, Šajeny a Arapahy velmi typické. Muzeum NMNH.
Originální kelnatkový nákrčník, bohužel ve špatném stavu. NMNH.
Originální kelnatkový nákrčník, bohužel ve špatném stavu. NMNH.

Funkce

Nákrčník měl ozdobnou funkci. Také fungoval jako určitá demonstrace bohatství a prestiže, jelikož kelnatky byly velice drahé. V bizoních dobách mohl mí takový nákrčník hodnotu několika koní.

V žádném případě nešlo o ochranu proti proříznutí krku nepřítelem, jak se lze občas dočíst. Podobné fantastické názory jsou zcela nepodložené a odtržené od reality.

Dvě ženy z kmene Lakotů na dobové fotografii L. A. Huffmanna. Obě mají kelnatkové nákrčníky stějně jako bohaté kelnatkové náušnice.
Dvě ženy z kmene Lakotů na dobové fotografii L. A. Huffmanna. Obě mají kelnatkové nákrčníky stějně jako bohaté kelnatkové náušnice.
Černý vlk z kmene Šajenů na dobové fotografii L. A. Huffmanna.
Černý vlk z kmene Šajenů na dobové fotografii L. A. Huffmanna.

Ústup ze scény

V 80. a 90. letech 19. století začaly být kelnatky do určité míry nahrazovány tzv. “bugle beads”, bílými porcelánovými trubičkami. Na trh s nimi přišli němečtí podnikatelé, kteří je nechali vyrábět v Čechách a snažili se je vnutit indiánům místo kelnatek. Tato aktivita byla úspěšná jenom z části.

Nákrčníky z kostěných kostic se objevily ještě později, až na samém konci 19. a na počátku 20. století. Jejich průkopníky byly kmeny Sauků a Lišek, Otů, Tonkawů a Osedžů. 

Nákrčník z tzv. "bugle beads", porcelánových trubiček. Němečtí obchodníci takové trubičky nechávali vyrábět v Jablonci a pak se je snažili prodat indiánům. Doufali, že jimi budou nahrazovat kelnatky. Úspěch bugle beads však byl jen částečný.

Další dobové fotografie kelnatkových nákrčníků

Tvrdé srdce - válečník kmene Lakotů na dobové fotografii A. Gardnera.
Tvrdé srdce - válečník kmene Lakotů na dobové fotografii A. Gardnera.
Ostrý nos - Arapaho.
Ostrý nos - Arapaho.
Vysoký medvěd z kmene oglalských Lakotů na fotografii L. A. Huffmanna.
Vysoký medvěd z kmene oglalských Lakotů na fotografii L. A. Huffmanna.
Černý uhel - Arapaho.
Černý uhel - Arapaho.
Rudá košile - Oglala Lakota.
Rudá košile - Oglala Lakota.
Bílý štít - náčelník Šajenů na fotografii C. M. Bella z roku 1873.
Bílý štít - náčelník Šajenů na fotografii C. M. Bella z roku 1873.

Autor

Mohlo by vás také zajímat